Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Удължаване на крайния срок на „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България-Франция по Програма „Рила“

  По искане на френската страна, Изпълнителният съвет на Фонд “Научни изследвания” взе решение (Протокол №57/11.09.2023 г.), за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България-Франция по Програма „Рила“ до 30 септември 2023 г., 17,30 ч. през СУНИ.

  Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната договореност между Министерството на образованието и науката на Р България или Фонд „Научни изследвания“ и партниращата институция от държавата партньор. Финансирането по тази процедура е в подкрепа на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и за подпомагане на сътрудничеството между научни организации от Република България и съответната държава.

   
  Срокове по конкурса:
  • Начало на конкурса: 9 май 2023
  • Краен срок за съвместно подаване на проектните предложения: 15 септември  2023/ удължен до 30 септември
  • Обявяване на резултатите на страницата Фонд „Научни изследвания“: декември 2023
  • Начало на проектите : януари 2024
    
  Повече информация за конкурса ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“:

   

  Публикувано на 19/09/2023