Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Удължаване на срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси на Фонд “Научни изследвания”

  Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по конкурси на ФНИ, срокът за подаване на заявления се удължава до 26 юли 2022 г.

  Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

  o.rahneva@mon.bg – за биологически науки;

  b.rusanova@mon.bg – за медицински науки;

  r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

  b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки;

  m.philipova@mon.bg – за обществени науки;

  k.yaneva@mon.bg – за хуманитарни науки;

  aleksandrova@mon.bg – за технически науки;

  m.savova@mon.bg  – за науки за Земята.

  Публикувано на 18/07/2022