Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Важно съобщение относно новия Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите

  От Фонд „Научни изследвания“ информират,  че от началото на месец май 2024 год. е в сила нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, обн. в ДВ, бр. 39 от 01.05.2024 год.,който е публикуван и на страницата на Фонд „Научни изследвания“ –https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/fund/legislation.

  Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал.2 от Закона за насърчаване на научните 
  изследвания и иновациите задължително условие за допускане до финансиране е липсата на изискуеми публични задължения на кандидатите за получаване на финансови средства от Фонда, което се установява по реда на чл.87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Ще бъдат направени промени и в конкурсната документация – насоките за
  конкурсите, съобразени със Закона за насърчаване на научните изследвания и иновациите.

  Публикувано на 11/06/2024