Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Проект за съфинансиране на международен научен форум МАТТЕХ 2018, ДПМНФ 01/23

  Наименование на проекта Проект за съфинансиране на международен научен форум МАТТЕХ 2018, договор ДПМНФ
  Идентификационен номер ДПМНФ 01/23
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания“
  Процедура Сесията за подкрепа на научни прояви
  Период на изпълнение 31.08.2018 г.-27.11.2018 г.
  Цели на проекта  Организиране на научна конференция с международно участие МАТТЕХ
  Резултати Създаден е Организационен и Програмен комитет. Получените доклади са разпределени по секции и рецензирани от изявени специалисти. Своевременно са получени окончателните варианти на докладите, което дава възможност за издаване на сборника с докладите преди Конференцията. Организирано е своевременното материално-техническо осигуряване на Конференцията.

  Съставена е програма на Конференцията. Закупен е проектор. Всичко това позволява провеждането на Научната конференция на високо организационно и научно ниво. В продължение на три дни са изнесени интересни доклади от учени от страната и чужбина. За участниците и гостите е организирана екскурзия до НИАР „Мадарския конник” и Дворът на кирилицата в Плиска.

  Финансиране 7 832 лв.
  Ръководител доц. д-р Радостина Енчева

  Теодоси Кирилов Теодосиев

  Изследователи доц д-р Вежди Исмаилов Хасанов, доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов, доц. д-р Павлина Йорданова, гл. ас. д-р Красимира Янкова Костадинова, доц. д-р Найден Ненков, доц. д-р Христо Параскевов, доц. д-р Станимир Кунчев Железов, доц. д-р Красимир Митков Кордов, доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев, ас. Михаела Димитрова Тодорова, доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов, докторант, доц. д-р Красимир Димитров Цвятков, доц. д-р Г. Борисова, доц. д-р Труфка Русева Димитрова, доц. д-р инж. Стоян Крайчев Крайчев, доц. д-р Свилен Горанов Тонев, доц. д-р Славена Господинова Стоянова, доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева, гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева, ас. Виктория Росенова Янакиева, ас. Тодор Любенов Трайчев, ст. преп. Росица Пенчева Христова, Теодора Тихомирова Стоянова – преподавател, преподавател Ралица Вълчева Янева

  Докторанти: Айнур Абдулова Али, Александър Йонков Стефанов, Тодор Любенов Трайчев, Йордан Николов Иванов, Деляна Илиева Тенева, Антоанета Кръстева Ковачева, Денислава М. Николова

  Студенти: Стоянка Радева Георгиева, ПОМИ, ОКС„магистър“, ф. №163201105, Нели Любчева Неделчева-Баева, Билнур Вехби Ислям – студентка IV курс, Ик. Инф., Радостина Веселинова Попова – студент, 3МИ, Ф.№ 1530060006, Трифон Стефанов Станчев, IV курс, сп. Икономика, Павел Иванов Стоянов, КИ, ОКС „бакалавър“

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/9104

   

  Публикувано на 14/09/2020