Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Покана за участие в конкурс „Българска научна периодика – 2020 г.“ на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)

  Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той е насочен към българска научна периодика, която не е финансирана по конкурса „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА-2019“.

  Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура е без ограничения за минимална сума според допустимите необходими разходи, като:

  1. Максималната сума за всеки отделен проект е 5 000 лв. – за издания, които имат и печатен вариант и годишен обем поне 100-150 стр.
  2. Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв. – за издания, които имат и печатен вариант, годишен обем над 150 стр. и тираж (отпечатван) поне 50 броя.

  Публичното финансиране не трябва да надвишава 100 % от общия размер на допустимите разходи на проекта.

  ВАЖНО: Научни списания, които са финансирани по конкурса “Българска научна периодика – 2019 г.” не са допустими за участие в конкурса.

   

  Краен срок:  до 17:00 часа на 10.07.2020 г.

  За допълнителна информация ТУК.

  Публикувано на 14/05/2020