Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс по Програма „Еразъм +“, ключова дейност „Европейски младежи заедно“

  Програма „Европейски младежи заедно“ имат за цел да създадат мрежи, насърчаващи регионални партньорства

  Цели на програмата:
  • насърчаване и развитие на по-структурирано сътрудничество, онлайн и офлайн, между различни младежки организации за изграждане или укрепване на партньорства;
  • насърчаване на участието на недостатъчно представени групи от млади хора в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество чрез ангажиране на уязвими млади и социално-икономически младежи в неравностойно положение;
  • намиране на нови начини за овластяване на младежките организации за справяне с кризата Covid-19 и последствията от нея, като подкрепя иновативни начини за сътрудничество;
   Изисквания към кандидатите:
  • младежки организации, участващи в инициативи за насърчаване на младите хора да участват в демократичния процес и в обществото, като организират обучения, показват общи общности сред младите европейци и насърчават дискусията и дебатите относно връзката им с ЕС, неговите ценности и демократични основи, включително от предоставяне на значим глас на младите хора в рамките на процеса на възстановяване на Covid-19;
  • Държави-членки на ЕС, държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от европейско икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.

  Краен срок за кандидатстване: 28 юли 2020 г.

  За допълнителна информация ТУК.

  Публикувано на 16/04/2020