Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Европейска агенция за ГНСС открива стажантската си кампания

  Крайният срок за кандидатстване е 15 декември 2021 г.

  Това е регулаторна агенция на Европейския съюз, чиято мисия е да подпомага изпълнението на европейските цели за ГНСС (Глобална Навигационна Сателитна Система), които са тясно свързани със спътниковите системи Галилео и EGNOS. Разположената в Прага организация прави това чрез управление на услугите предоставени от EGNOS и Галилео, създаване на възможности за развитие на основани на ГНСС услуги, подобряване на инфраструктурата на ГНСС.

  Продължителността на стажантските програми са от 6 до 12 месеца, а месечната заплата е в размер на 1000 евро. Нужно е кандидатите да са с гражданство на страна членка на ЕС, ЕАСТ или на страна, която е в етап на преговори за присъединяване към ЕС; придобита минимум бакалавърска степен на висше образование към крайната дата на периода за кандидатстване; много добро ниво на английски език (минимум B2); липса на опит като стажант или служител в ЕОБХ.

  Желаещите кандидатстват чрез изпращане на CV и мотивационно писмо. Отворените позиции може да видите в дъното на сайта.

  Пълна информация вижте тук.

  Публикувано на 05/10/2021