Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за стипендии по Програма “Иди, учи и се върни”

  Фондът за стипендии “Иди, учи и се върни” на Сдружение „Тук-Там“ подкрепя мотивирани българи да следват магистратура в чуждестранен униерситет и след това да приложат наученото в България.

   Условия за кандидатстване

  За да вземете участие в конкурса, трябва да отговаряте на следните условия.

  • Имате българско гражданство;
  • Притежавате бакалавърска или магистърска степен, придобита между 1 януари 2015 и 31 юли 2020;
  • Стартиран процес за кандидатстване в магистърска програма в чуждестранен университет;
  • Високо ниво на владеене (B2) на езика, на който ще се провежда обучението;
  • Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина.

  През 2020 г. бъдещите стипендианти имат възможност да кандидатстват за 2 конкурса едновременно за стипендия от 10 хиляди лева.

  Права и задължения

  По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантите ще информират Сдружение „Тук-Там“ за хода на следването си. След завършването си ще могат да останат до 6 месеца в чужбина за стаж или работа по проект. След изтичането им ще трябва да се завърнат и да положат всички усилия да бъдат наети на работа в България за период от поне една година.

  Процедура за кандидатстване за 2020: до 5 юни

  За допълнителна информация ТУК.

  Публикувано на 03/04/2020