Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Kонкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България – Австрия

  Срокът за подаване на проектните предложения е до 17 часа на 1 март 2021 г. по електронен път към ФНИ.

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ – 2020 г.“

  Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на ФНИ, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

  Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

  В конкурса ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и хуманитарни науки.

  Прогнозният общ бюджет е 450 000 лв., като общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект – 40 000 лв.

  Срокът за подаване на проектните предложения е до 17 часа на 1 март 2021 г. по електронен път към ФНИ.

  За повече информация тук

  Публикувано на 04/12/2020