Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Покана за участие в конкурс по Програма „Критика 2020“ на Национален фонд „Култура“

  Иновативни модели

  Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на културно предприемачество.

  Утвърдени периодични издания и рубрики

  Програма за развитие и широко популяризиране на оперативна критика във всички области на изкуството и културата.

  Срок за кандидатстване: 07.05.2020 (11:00) – 02.07.2020 (15:00)

  За допълнителна информация ТУК.

  Публикувано на 12/04/2020