Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за стипендии по програма „Милениум Клуб България 2020“

  Цели на стипендията:

  Стипендията е насочена към хора, които предстои да започнат курса си на обучение през 2020 – 2021 година и имат затруднения с финансирането на учебните такси или студентското общежитие. Въпреки това обаче ще бъдат разгледани и кандидатурите на вече учащи студенти, независимо от оставащия им период на обучение. Кандидатите ще бъдат оценявани по академичен успех, извънкласна дейност и ниво на финансово затруднение, което би попречило на тяхното бъдещо академично развитие. Конкретната специалност и местоположение на избраното от тях учебно заведение няма да бъдат взети предвид при избора. Стипендията е отворена за всички специалности и университети.

  Изисквания към кандидатите:
  • Ученици и студенти, независимо от специалността (науки, изкуства, спорт и т.н) и избраното учебно заведение.
  • Стипендията е на стойност 5000 лв. и е предназначена за подпомагане на покриването на академичните разходи на талантливи българи.

  За допълнителна информация ТУК.

  Публикувано на 09/04/2020