Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Национален фонд „Култура“ отправи покана за участие в конкурс по Програма „Публики 2020“

  Изследване, идентифициране и развитие на канали

  Програмата подпомага финансово проекти осигуряващи достъп до нови аудитории чрез дигитални канали, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работата на културни организации, включително дейности свързани с развитие на публики в условията на изолация и извънредно положение.

  Творческа намеса в дигитална и публична среда

  Програмата подпомага финансово дейности за създаване, адаптиране, популяризиране и разпространение на творческо съдържание, предназначено за представяне в публична и/или дигитална среда.

  Срок за кандидатстване: 29.05.2020 (11:00) – 02.07.2020 (15:00)

  За допълнителна информация ТУК.

  Публикувано на 12/04/2020