Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: Агроекологични подходи за смекчаване на изменението на климата, устойчиво земеделско производство и подобрено биологично разнообразие

  Краен срок: 06 октомври 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време

  Проектните предложения трябва да имат принос към целите на Европейския зелен пакт и международните цели за адаптирането на селското стопанство към изменението на климата.

  По-специално целта му е да насърчава агроекологията, като разгърне потенциала си като земеделска система, основана на устойчиво управление на природните ресурси.

  Дейностите трябва да подобрят базата от знания, за да информират вземащите решения и други заинтересовани страни за това как агроекологията може да допринесе за постигането на тези цели, като същевременно остане печеливша дейност за фермерите.

   

  За допълнителна информация тук.

  Публикувано на 28/07/2021