Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: Мрежова свързаност в научните изследвания и образованието – дава възможност за сътрудничество без граници (INFRANET)

  Краен срок: 02 септември 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време

  Начинът на провеждане на научните изследвания се промени драстично през последните години. Мрежовите, за съхранение и компютърни услуги осигуряват основата за провеждане на съвременни научни изследвания. Днес данните за изследване се генерират от безброй източници и големи инструменти по целия свят (напр. CERN / Copernicus / Galileo / ESO [[European Southern Observatory]] / SKA [[Square Kilometer Array]]) и се съхраняват в хранилища за данни. Разрешаването на учените да провеждат качествени изследвания изисква мрежи с висока честотна лента и мрежови услуги, които да свързват изследователите, данните и изчислителните ресурси по недискриминационен начин, независимо от местоположението на потребителите и ресурсите.

  Федерацията на националните изследователски и образователни мрежи оформя фундаментален градивен елемент на европейския ландшафт на електронната инфраструктура, предоставяйки общоевропейска мрежа за научни постижения, изследвания, образование и иновации, като предоставя интегриран каталог от услуги за свързаност, сътрудничество, сигурност и доверие и идентичност, които гарантират, че Европа остава в челните редици на научните изследвания.

  Тази общност има потенциала да разработи нова общоевропейска инвестиционна програма за достигане на капацитета на Terabit и да отговори на огромния ръст на мрежовия капацитет и търсенето на усъвършенствани услуги за изследвания и образование. Тази програма ще постави основата за промяна на парадигмата в цифровите научни и изчислителни инфраструктури, планирани за научни изследвания и образование през следващите 10 години.

  За допълнителна информация тук.

  Публикувано на 28/07/2021