Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Конкурс: MSCA стипендии за постдокторанти

  Краен срок: 12 октомври 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време

  Целта на докторантските стипендии на MSCA е да засили творческия и иновативен потенциал на изследователите, притежаващи докторска степен, които желаят да придобият нови умения чрез обучение, международна, интердисциплинарна и междусекторна мобилност.

  Постоянните стипендии на MSCA ще бъдат отворени за изследователи от всякаква националност. Схемата също така насърчава изследователите да работят по изследователски и иновационни проекти в неакадемичния сектор и е отворена за изследователи, желаещи да се реинтегрират в Европа, за онези, които са изселени от конфликт, както и за изследователи с голям потенциал, които се стремят да рестартират кариерата си в научните изследвания.

  Постдокторантите се насърчават да достигнат до обществото като цяло, за да направят резултатите от своите изследвания видими за гражданите.

   

  За допълнителна информация тук.

  Публикувано на 28/07/2021