Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Покана за подаване на проектни предложения “Alliance for Language Technologies (CSA)” (DIGITAL-2024-AI-06-LANGUAGE-02)

  Програма: Digital Europe Programme (DIGITAL)

  Срок за кандидатстване: 29.05.2024 г.

  Срок за резултат от оценка: 07.2024 г. – 08.2024 г.

  Максимален бюджет за един проект: 4 000 000 EUR

  Интензитет на финансиране: 100%

  Партньорство: не

  Тип действие: CSA “Coordination and support action”

  Продължителност на проектите: между 24 месеца и 48 месеца

  Цел на поканата:

  Появата на генеративен AI, илюстриран от модели като ChatGPT, представлява трансформиращ момент в технологичните иновации. И все пак повечето от напредъка идва от региони извън Европа и не покриват еднакво всички езици.

  Изграждането на екосистема около големи езикови и AI модели в Европа ще осигури по-добра автономност за използването и споделянето на европейски данни и ще намали зависимостта на ЕС от технологии извън Европа.

  Чрез обединяването на усилията на държавите-членки, това действие пряко ще допринесе за запазването на езиковото и културното многообразие в Европа, като същевременно ефективно прилага целите на Европейската обща инфраструктура за данни и услуги в областта на езиковите технологии.

  Чрез предоставяне на необходимите данни и капацитет за адаптиране на модели, действието ще окаже силно въздействие върху разгръщането на големи модели на езикова основа и техните приложения, като генериращ AI. Това обединено усилие ще бъде установено около две работни направления.

  Тази покана е насочена към второто работно направление, което ще подпомогне координирането на екосистемата на европейските езикови технологии. Тази дейност ще обедини публични и частни организации за предоставяне на инфраструктура и поддръжка на разработчиците и потребителите на големи езикови модели, особено на МСП.

  Очаквани резултати:

  Подобрена цифрова инфраструктура в целия ЕС за езикови технологии.

  Силна общност със създаването на координационна рамка за различните заинтересовани страни (напр. държави-членки и индустрия) около съответните европейски, национални и частни инициативи за големи езикови модели.

  Всичко за програмата ТУК.

  Публикувано на 07/05/2024