Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Покана за участие с проектни предложения в Седмия съвместен конкурс по програма Southeast Asia

  Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 15 октомври 2021 г.

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български научни колективи за участие с проекти в Седмия съвместен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS) в следните тематични направлевния:

  Sustainable Food Production – Устойчиво производство на храни

  Climate Change: Resilience and Adaptation – Изменение на климата: устойчивост и адаптация

    ВАЖНО: Участието на български научни колективи в обявения конкурс е допустимо единствено в проекти за фундаментални научни изследвания

  https://www.sea-eu-jfs.eu/call/2021-sti-joint-call-proposals-sustainable-food-production-and-climate-change-resilience-0

   SoutheastAsia – Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

  Страните, участващи в обявения конкурс чрез националните си финансиращи организации са:

  Белгия, Бруней Даруссалам, България, Камбоджа, Чехия, Германия, Индонезия, Малайзия, Мианмар, Нидерландия, Испания, Швейцария, Тайланд, Турция

  Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 3 години). (Протокол на ИС № 44 от 20.01.2021 год.)

  Условия за участие в конкурса

  Публикувано на 05/10/2021