Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Фонд “Научни изследвания” публикува информация относно участие в конкурс по Национална научна програма “Петър Берон. Наука и иновации с Европа (Петър Берон и НИЕ)”

  Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати. Програмата стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. Български учени, които желаят да привлекат перспективни учени от чужбина в своите научни групи с финансиране по програмата, могат да поканят потенциални кандидати за участие в конкурса.

  Конкурсът се планира да бъде обявен до началото на юли с краен срок за подаване на проектните предложения през септември 2020 г.

  Тъй като се очаква условията на конкурса да бъдат подобни на миналогодишните, информация за програмата, насоките и документите за кандидатстване от миналогодишната сесия може да се открият на следния адрес от ТУК.

  Информацията е достъпна на английски език ТУК.

  Публикувано на 13/05/2020