Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за стипендии по програма на „Ромски образователен фонд“

  Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии за студенти от ромски произход.

   Профил на кандидатите:

  • Открито да се определят като роми
  • Към момента да са студенти или ще бъдат приети като студенти за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната страна, или държава на местоживеене за академичната 2020—2021 година;
  • Дистанционното обучение не е допустима форма на обучение. Задочното обучение за придобиване на Бакалавърска степенне е допустимо за финансиране във всички програми на РОФ СП. Задочно обучение е допустимо за финансиране единствено за придобиване на магистърска, или докторска степен.

  Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2020 г.

  За допълнителна информация ТУК.

  Публикувано на 06/04/2020