Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Швейцарската научна фондация удължава срока за кандидатстване по PROMYS до 29 февруари 2024 г.

  Стартира швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени – PROMYS

  На 21 август 2023 г. стартира подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част от трите компонента в тематична област „Научни изследвания и иновации“ от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави-членки на Европейския съюз. Безвъзмездните средства ще подпомогнат млади независими изследователи на високо ниво, които да създадат свой научноизследователски екип в България. Очаква се представянето на университетите и научните организации ще бъде подобрено, тъй като младите изследователи ще имат възможност да се установят в българските институции именно благодарение на подкрепата от инициативата PROMYS. Това ще спомогне за привличането и насърчаването на ново и по-младо поколение, което да се занимава с научни изследвания.

  Компонентът “PROMYS” е насочен към млади изследователи, които са учили или работили в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България. Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат подадени от един кандидат и трябва да бъдат подкрепени от приемащата институция в България. Приемащи институции могат да бъдат всяко висше училище или научна организация, които юридически и географски се намират в България и имат акредитация от НАОА за обучаване на докторанти, като също така имат доказан опит в международни изследвания на високо ниво. Приемащата институция трябва да осигури писмо за подкрепа на кандидатстващия, както и подходящи условия младият учен самостоятелно да ръководи изследванията си и да управлява финансирането им до края на проекта.

  Три ще бъде максималният брой проекти, които ще бъдат финансирани през настоящата конкурсна сесия. Всеки проект трябва да е с продължителност от 60 месеца, като трябва да стартира в периода 1 юни – 1 октомври 2024 г. Максималната сума за всеки от проектите е 625 000 швейцарски франка.

  Швейцарската научна фондация удължава срока за кандидатстване по PROMYS до 29 февруари 2024 г. Разширен е и кръгът на допустимите кандидати, като вече могат да кандидатстват и млади изследователи, които са в период от 2 до 7 години след защитата на докторска дисертация.

  Всички детайли за конкурса може да намерите ТУК.

  При възникнали въпроси може да пишете на k.nikolova@mon.bg и e.foteva@mon.bg.

  Публикувано на 26/01/2024