Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Пространствените метафори в контекста на англо-българските междукултурни връзки: когнитивна семантика на английските предлози и постфикси и българските предлози и префикси

  Наименование на проекта Пространствените метафори в контекста на англо-българските междукултурни връзки: когнитивна семантика на английските предлози и постфикси и българските предлози и префикси
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс „Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации – 2009 г.“
  Период на изпълнение 2009 – 2010 г.
  Изследовател от ШУ гл. ас- д-р Светлана Й. Неделчева

   

  Публикувано на 14/09/2020