Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус, мерки за опазване, ДО-01/1221/17

  Наименование на проекта Проучване на гръбначната фауна в българската и румънската част на Добруджа. Природозащитен статус, мерки за опазване
  Идентификационен номер ДО-01/1221/17
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2009 г.
  Период на изпълнение 2009 – 2010 г.
  Изследовател от ШУ доц. Иванка Атанасова

   

  Публикувано на 14/09/2020