Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води

  Наименование на проекта Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Конкурс: „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” – 2010 г.
  Период на изпълнение 2010 – 2012 г.
  Изследовател от ШУ доц. д-р Нешо Чипев

   

  Публикувано на 14/09/2020