Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: Обект № 41 във Външния град. АР Плиска, РД 11-00-153/10.07.2015 г.

  Наименование на проекта

   

  Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: Обект № 41 във Външния град. АР Плиска
  Идентификационен номер РД 11-00-153/10.07.2015 г.
  Финансираща организация Министерство на културата
  Финансираща програма Национален фонд „Култура“
  Процедура Целева финансова подкрепа на обекти и дейности в областта на проучването и опазването на недвижимите културни ценности
  Период на изпълнение 11.07.2015 –  30.11.2015
  Цели на проекта  Основна цел на проекта е локализиране на трасето на външния ограден зид на архитектурния комплекс и цялостно проучване на регистрираните по протежението му верижни сгради.
  Основни дейности За постигане на целта се предвижда да бъдат изпълнени следните конкретни задачи:

  •           Продължаване на проучването в югоизточния сектор на външния ограден зид на комплекса по цялостно разкриване на основите на верижна сграда;

  •           Залагане на сондажни изкопи западно от проучената сграда F, където според направените аероархеологически наблюдения следва да се попадне на външен ограден зид от комплекса;

  •           Продължаване на работата в южния централен сектор по разкриване на археологическите структури там;

  •           Детайлен анализ на особеностите на откритите движими паметници на културата и изясняване на стратиграфията на разкритите сгради и съоръжения по определяне на датировката на целия архитектурен комплекс.

  Резултати При реализирането на проекта бяха постигнати следните резултати:

  1.         В следствие на работата в югоизточния и централния южен сектор по проследяването на трасето на външния ограден зид на комплекса, изцяло бяха проучени четириъгълното помещение b2, долепено от запад на верижната сграда Н3, както и стопанска яма, попадаща под основите на същата сграда.

  2.         Детайлно беше анализиран материалът от културните пластове (фрагментирана старобългарска битова керамика и покривни керемиди с врязани знаци, животински кости, въглени, шлак, различни по характер и предназначение метални и костени предмети (апликации, копчета, астрагали и др.).

   Постигнатите през 2015 г. резултати разкриха нови, неизвестни страни от живота в обект № 41. Проучването на част от южния външен ограден зид на комплекса, заедно с прилежащите му верижни постройки има важно значение при определянето на границите и плановата схема на подобен род крайградски имения в Плиска.

  Финансиране 8 000 лв.
  Ръководител за ШУ гл. ас. д-р Константин Трендафилов Константинов
  Изследователи проф. д-р Стоян Витлянов Стоянов – ръководител

  Мариана Русева Стефанова – РИМ-Шумен – член на екипа

  Студенти:

  Георги Руменов Тодоров – специалност „Археология“

  Реджеб Бедри Вейсал – специалност „Археология“

  Люба Иванова Урумова – специалност „Археология“

  Велислава Любомирова Иванова – специалност „Археология“

  Митко Тихомиров Костадинов – специалност „Археология“

  Цветан Димитров Николаев – специалност „История“

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/11982

   

  Публикувано на 14/09/2020