Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Събиране на фотоси на лечебни растения от списъците в Плана за управление на НП “Централен Балкан”, PД – 08/12.08.2004 г.

   Наименование на проекта Събиране на фотоси на лечебни растения от списъците в Плана за управление на НП “Централен Балкан”
  Идентификационен номер  Договор № 08/12.08.2004
  Финансираща организация  Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“
  Период на изпълнение  24.09.2004 – 30.09.2005
  Цели на проекта  Заснемане на лечебни растения, разпространени на територията на Национален парк „Централен Балкан“. Снимките отразяват местообитанието, хабитуса, характерни части на растенията, използваеми части за лечебни цели. Текстово описание на всеки вид лечебно растение, което включва: латинско наименование, българско наименование, народни наименования, консервационен статус, любопитни факти, използваеми части, лечебно действие, лечебно приложение, начин на употреба. Снимковият и текстовият материали ще бъдат използвани при създаването на рекламни материали за лечебните растения в националния парк
  Основни дейности Заснемане на лечебни растения, разпространени на територията на Национален парк „Централен Балкан“.
  Резултати  Заснети са 104 вида лечебни растения, разпространени на територията на Национален парк „Централен Балкан“. Всеки вид е представен от няколко снимки. Снимките са предадени на хартиен и цифров носител. Създадени са текстови описания за всеки вид лечебно растение. Текстовите описания са оформени като книжно тяло.
  Ръководител за ШУ проф. д-р Димчо Захариев Иванов
  Изследователи доц. д-р Тодорка Димитрова Живкова
  НАЦИД  https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7442

   

  Публикувано на 14/09/2020