Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Теоретично изследване  на съвременни наблюдавани явления в  атомните ядра при различни енергии за  обяснение на фундаментални свойства  на материята на фемто‐ниво, Т02/19

  Наименование на проекта Теоретично изследване  на съвременни наблюдавани явления в  атомните ядра при различни енергии за  обяснение на фундаментални свойства  на материята на фемто‐ниво
  Идентификационен номер Т02/19
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2014 г.
  Период на изпълнение 2014 – 2015 г.
  Изследовател доц. д‐р К. Спасова
  Публикувано на 14/09/2020