Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Международни проекти с прякото участие на ШУ

  Да направим обиколка на Черно море – LetsCYCLE – BSB-998

  Творчески дейности за съдаване на продкрепяща учебна среда за изучаване на езици в образованието по предприемачество – CRADLE – VG-IN-BY-17-36-035544

  Разработване и развитие на модели по физическо възпитание и спорт за работа със студенти с наднормено тегло и специални потребност – ESFA – 579917-EEP-1-2016-2-ЕL-SPO-SCP

  Футбол 3 за сближаване – 579748-EEP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

  Училищата – бъдещи лаборатории – VS-SPS-BY-14-001559-3

  Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите – НТСАВСТРИЯ 01123.02.17

  Семантични пътища за изграждане на пространствено-мислещо общество – GEOTHNK -543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP

  Иновативни ресурси за учене и насърчаване на равноправното участие в масовия спорт, за превенция на дискриминацията, расизма и насилието – IRIS – 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP 

  45 години русистика в Шуменския университет – 2016/II-073

  Граници и гранично пространство. Изследвания на културната антропология в университетското образование – CIII-RO-0014-09-1314

  Коучинг умения в обучението на възрастни – Coach4U – 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

  Ковчеже на паметта – градина от спомени – 2012-1-DE2-GRU06-11356 5

  Пътят към обучение чрез проучване – PATHWAY SIS-CT-2010-266624

  Развитие на умения за дидактическо проектиране за подобряване ключовите компетенции на учениците – LD-skills – 510276-LLP-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD

  Оптимизиране на обучението на професионални преводачи в многоезична Европа – OPTIMALE – 177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA

  Ключ към природата – интерактивни електронни инструменти за учене и преподаване на биологичното разнообразие – ECP-2006-EDU-410019

  Създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки – COSMOS – eContentplus – 2006 – 410025

  Европейска модулна програма за интеркултурно обучение на начални учители – „EMIL“