Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • 45 години русистика в Шуменския университет – 2016/II-073

  Наименование на проекта 45 години русистика в Шуменския университет
  Наименование на руски език 45 лет русистике в Шуменском университете
  Идентификационен номер 2016/II-073
  Финансираща организация

   

  Министерство на външните работи на Руската федерация

  Министерство на образованието на Руската федерация

  Финансираща програма

   

  Фонд „Русский мир“, Русия
  Консорциум

   

  Шуменски университет “ Епископ Константин Преславски“

  Общество на русистите в  България

   

  Период на изпълнение 07.08.2017-31.05.2018
  Цели на проекта  Проектът е посветен на 45 годишнината на русистиката в Шуменския университет. Има за цел популяризирането на руската култура и руския език в България.

   

   

  Основни дейности В рамките на проекта Центърът по русистика и Катедра „Руски език“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организират следните мероприятия:

  1) 24 октомври 2017 г. от 15.30 ч. Научно-образователен семинар на тема: «Проблемы экологии современного общения».

  2) 25 ноември 2017 г. от 10.00 ч. Научно-образователен семинар на тема: «Жаргонизация языка».

  3) 12 декември 2017 г. от 16.00 ч. Научно-образователен семинар на тема: «Страницы русской истории и культуры в Шуменском регионе».

  4) 24 март 2018 г. от 16.00 ч. Поетичен маратон „И мы сохраним тебя, русская речь“ на тема: „В лабиринтах любви“ с участието на преподаватели, студенти, учители, ученици и граждани.

  5) 26–29 април 2018 г. Международен научен симпозиум «ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННАЯ

   

  Резултати В рамките на проекта са проведени три научно-образователни семинара за преподаватели, студенти и учители по руски език от различни региони на България, поетически маратон, а също така и международния научен симпозиум, в който са взели участие над 120 изследователи от България, Русия, Чехия, Беларус, Украина, Китай, Япония и др. страни. Резултатите от научния форум са публикувни във вид на сборник „Руситка 2018“.
  Финансиране 2 880 EUR
  Ръководител за ШУ проф. д-р  Елена Викторовна Стоянова
  Изследователи проф. д-р  Татяна Ивановна Чалъкова

  проф. д-р Валентина Аврамова

  проф. д.ф.н. Денка Кръстева

  доц. д.ф.н. Светлана Арамовна Алексанова

  доц. д-р Анна Николова

  доц. д-р Стефка Калева

  доц. д-р Пламен Панайотов

  доц. д-р Милена Палий

  ст. преп. Христина Христова

  гл. ас. д-р Ирена Костадинова

  д-р Татяна Терзиева

  д-р Надежда Стойкова

  преп. Наталия Недялкова

  ас. Диана Николова – редовен докторант в докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология

  ас. Илиана Кирилова – задочен докторант в докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология

  Сайт на проекта http://shu.bg/nauchni-zvena/rusistika/fond-mir

   

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4667