Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Да направим обиколка на Черно море – LetsCYCLE – BSB-998

                         
  Наименование на проекта Да направим обиколка на Черно море
  Наименование на проекта английски език Let‘s Cycle At The Black Sea
  Идентификационен номер LetsCYCLE – BSB-998
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия, Европейски съюз
  Финансираща програма

   

  Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн – 2014 – 2020

  Приоритет 1.1 от поканата за представяне на предложения:

  •           Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в сектора на туризма и културата

  •           Подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместна защита на околната среда чрез развитие на туристически/културни сектори в трансграничните страни.

  Консорциум

   

  –           Общината на гр. Сакария, Турция / Sakarya Metropolitan Municipality – Turkey (координатор)

  –           Сакарийски унивреситет/Sakarya Applied Sciences University – Turkey

  –           ШУ „Еп. Константин Преславски“/ Konstantin Preslavsky University of Shumen – Bulgaria

  –           Университет „Дунарея де Джос“, гр. Галац, Румъния/ Dunarea de Jos University of Galati – Romania

  –           Институт за пазарни проблеми и икономически и екологични изследвания на Националната академия на науките на Украйна/ The Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research of the National Academy of Science of Ukraine – Odessa

  –           Международен център за развитие на бизнеса и насърчаване на инвестициите – Грузия/ International Business Development and Investment Promotion Centre  – Georgia

  Период на изпълнение

   

   

  01.07.2020 – 31.12.2022

  Цели на проекта  Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в Черноморския регион в сектора на туризма (с акцент върху вело-туризма) и културата (с акцент на занаятите) .
  Основни дейности Разработване на съвместен туристически и културен стратегически план за периода 2022-2027 г. между партньорите по проекта;

  •           Разработване на туристически пътеводител за Шумен и областта;

  •           Заснемане на промоционален туристически  видео-клип за Шумен и областта и представяне на вело-маршрутите;

  •           Разработване на съвместна  платформа между партньорите в проекта, която разкрива възможностите за туризъм в Черноморския басейн.

  Създаване и развитие на велосипедни маршрути за вело-туризъм.

  Организиране на съвместни събития и тренинги.

  Финансиране За проекта: 894 491,07 EUR

  За ШУ: 119 280,90 EUR

   

  Координатор за ШУ доц. д-р Милена Стоянова
  Изследователи проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев

  проф. д-р Димитър Тодоров Владев

  проф. д-р Светла Димитрова Станкова

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов

  доц. д-р Ивайло Любомиров Владев

  доц. д-р Веселин Пенчев Петков

  доц. д-р Светлана Неделчева

  доц. д-р Пенка Кожухарова

  гл. ас. д-р Северин Акерски

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/12399