Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Футбол 3 за сближаване – 579748-EEP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

  Наименование на проекта Футбол 3 за сближаване
  Наименование на проекта английски език Football 3 For Respect
  Идентификационен номер 579748-EEP-1-2016-2-DE-SPO-SCP
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия
  Финансираща програма

   

  Програма „Еразъм +“

  Централизирани дейности: Спорт, Партньорства за сътрудничество.

   

  Консорциум

   

   

  STREETFOOTBALLWORLD GGMBH, Берлин, Германия – координатор, SARI (Ireland), INEX (Czech Republic), RheinFlanke (Germany), Sport dans la ville (France), FARE (United Kingdom), MSIS (Poland), Albion in the Community (United Kingdom), CAIS (Portgual), Balon Mundial (Italy), Sport 4 Life UK (United Kingdom), Red Deporte (Spain), Oltalom (Hungary)

  Период на изпълнение  

  05.01.201728.12.2018

   

  Цели на проекта  По целия свят организациите използват футбола като сила за добро. За тях красивата игра не е просто игра. Ето как променя живота.

   

  На терена тези организации учат младите хора в неравностойно положение на честната игра, приобщаването и уважението – уроци, които могат да бъдат прехвърлени пряко в живота като цяло. Извън терена те се възползват от всеобщата страст към футбола да включат участниците си в програми за социално развитие.

   

  Уличният футбол не би съществувал без тези организации. 

   

  Основни дейности училищен спорт, масов спорт
  Резултати Създадена е глобална мрежа, която обединява повече от 100 обществени организации и им позволява да се учат една от друга. Тези организации се   подкрепят чрез програми, инфраструктура и събития.

  Дейностите по проекта  имат за цел да генерират видимост, знания и ресурси за полето на футбола завинаги, като гарантират, че повече съдби на млади хора се променят чрез футбола.

   

  Финансиране

   

  За проекта: 375 569 EUR 

  За ШУ:  7 334,40  EUR

   

  Ръководител за ШУ проф. д-р Стефан Христев Базелков

   

  Изследователи проф. д.п.н.Георги Колев, д-р

  проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова

  гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев

  доц. д-р Теодора Николаева Симеонова

  гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева

  ас. Крум Минев – докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

   

  Сайт на проекта https://www.streetfootballworld.org/gallery/kick-meeting-2017-football3-respect

   

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4665