Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Ключ към природата – интерактивни електронни инструменти за учене и преподаване на биологичното разнообразие – ECP-2006-EDU-410019

     
  Наименование на проекта Ключ към природата – интерактивни електронни инструменти за учене и преподаване на биологичното разнообразие
  Наименование на проекта английски език The KeyToNature  – networ
  Идентификационен номер ECP-2006-EDU-410019
  Финансираща организация

   

  Европейската комисия
  Финансираща програма

   

  Програма „Електронно съдържание Плюс“
  Консорциум

   

  Университет в Триест, Катедра по природни науки, Италия – Партньор

  ЕТИ-Биоинформатикс, Холандия – Партньор

  Юлиус Кюн Институт, Федерален изследователски център за култивирани растения, Германия – Партньор

  Център „Реал Хардин Ботанико” към Испанския съвет за научни изследвания, Испания – Партньор

  Университет в Тарту, Институт по екология и науки за земята, Естония – Партньор

  Словенски природонаучен музей, Словения – артньор

  Асоциация на Центъра за творческо обучение – Асоцииран член

  T&B e Associati S.r.l., Италия – Партньор

  Бикам ЕООД, България –  Партньор

  Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ), СУ „Св. Кл. Охридски“ – Асоцииран член

  Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Асоцииран член

  Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София – Асоцииран член

  Британски природонаучен музей, Лондон, Великобритания – Партньор

  Фридрих Александър Унив. FIM New Learning, Германия – Партньор

  Giunti Labs S.r.l., Италия – Партньор

  Evolaris Next Level GmbH, Германия – Партньор

  Католически университет в Льовен, Център за изследване на ползваемостта, Белгия – Партньор

  Технически университет в Клуж-Напока, Румъния – Партньор

   

  Период на изпълнение 03.09.2007 02.09.2010
  Цели на проекта  Проектът е насочен към прилагането на интерактивни образователни инструменти за идентифициране на организмите с цел да се увеличат знанията за биологичното разнообразие на всички образователни равнища в Европа. Основните цели на проекта са:

  1.         Увеличаване на достъпа и опростяване на използването на инструменти за електронно обучение за идентифициране на организми.

  2.         Разглеждане на въпроса за оперативната съвместимост между многото образователни инструменти, посветени на биологичното разнообразие в Европа.

  3.         Оптимизиране на образователната им ефективност и повишаване на качеството им за образователни цели.

  4.         Добавяне на стойност към тях чрез предоставяне на многоезичен достъп.

  5.         Предлагане на най-добри практики срещу бариерите, които възпрепятстват използването, производството, експонирането, откриването и придобиването на образователни инструменти в областта на биологичното разнообразие.

  Проектът работи в две главни направления: софтуерно-технологично и образователно. Софтуерно-технологичното направление е насочено към съвместяването на съществуващите седем партньорски електронни бази от данни за биоразнообразие и осигуряване на унифициран достъп до тях. Образователното направление е свързано с разработване на добри практики и пилотно тестване за смислено и пълноценно използване на потенциала на базите данни в учебната дейност на основните и средни училища и университетите.

  https://www.keytonature.eu/wiki/Асоциирани_членове_в_България

  https://www.keytonature.eu/wiki/Associate_Members

  https://www.keytonature.eu/wiki/Main_Page

   

  Основни дейности електронно обучение, платформа за електронно обучение, интерактивни образователни инструменти, инструменти за идентификация, биологично разнообразие
  Резултати Една от първите стъпки в откриването и разбирането на биологичното разнообразие е да се идентифицират организмите около нас. Традиционно това е направено с помощта на хартиени ключове, които ни позволяват правилно да разпознаем организма. Повечето от тях, обаче, са „трудни“ и едва ли са приложими за образователни цели. KeyToNature разработва редица нови, много по-лесни електронни инструменти за идентификация, които да се използват в училища и университети в Европа. Те се предлагат на различни платформи, включително лаптопи и мобилни телефони, и могат да бъдат съобразени с индивидуалните изисквания.

   

  Ръководител за ШУ доц. д-р Димчо Захариев Иванов
  Сайт на проекта https://www.keytonature.eu/
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7440