Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Ковчеже на паметта – градина от спомени – 2012-1-DE2-GRU06-11356 5

  Наименование на проекта Ковчеже на паметта – градина от спомени
  Наименование на проекта английски език Memory Boxes: A Garden of Reminiscence
  Идентификационен номер 2012-1-DE2-GRU06-11356 5  
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия

   

  Финансираща програма

   

  „Програма за учене през целия живот“, Секторна програма „Грюндвиг“
  Консорциум

   

  Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany –  coordinator;

  Kainun institutti – Kvensk institutt, Norway;

  Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria;

  Deinde sp. z o.o., Lublin, Poland;

  Ingrian Cultural Association – Inkerin kulttuuriseura, Finland;

  Edainiu rajono besimokanciuju suaugusiuju iniciatyva “Tezauras”, Kedainiai, Lithuania.

   

  Период на изпълнение 01.08.2012-31.07.2014
  Цели на проекта  Проектът е насочен към разработване на методология за обучение по чужди езици, която да бъде интегрирана и в други учебни дисциплини в училищата.

  Методологията е включена в учебните програми на университетите за обучение на учители. 

   

  Основни дейности Дейностите по проекта включват разработване и пилотиране на методологията и нейното приложение и апробация, изготвяне на обучителен курс за учители, както и на система от методически материали и урочни планове под формата на отворени ресурси със свободен достъп.

   

  Със средствата на проекта са закупени мобилни лаборатории за ползване от училищата-участници.

   

  Резултати Анализът на резултатите показва повишен интерес и успеваемост на учениците по дисциплините от природо-математическия цикъл и по чужд език.

   

  Участници в проекта са 13 преподаватели и над 60 студенти от ШУ.

   

  Финансиране За проекта:131 500  EUR

  За ШУ:14 000  EUR

  Ръководител за ШУ доц. д-р Румяна Тодорова
  Изследователи проф. д.ф.н. Ивелина Савова

  проф. д-р Росица Ангелова

  доц. д-р Венета Янкова

  доц. д-р Младен Енчев

  доц. д-р Стефка Калева

  доц. д-р Антоанета Димитрова

  гл. ас. д-р Константин Константинов

  гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  гл. ас. д-р Живка Илиева

  гл. ас. д-р Нели Митева

  гл. ас. д-р Ирина Иванова

  гл. ас. Милко Иванов – докторант по научна специалност Теория на възпитанието и дидакитка от професионално напралвение 1.2. Педагогика)

  ст. преп. Снежана Обейд                   

   

  Сайт на проекта https://memoryboxes.jimdo.com/
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5534