Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Пътят към обучение чрез проучване – PATHWAY SIS-CT-2010-266624

  Наименование на проекта Пътят към обучение чрез проучване
  Наименование на проекта английски език The Pathway to Inquiry Based Science Teaching
  Идентификационен номер PATHWAY SIS-CT-2010-266624
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия
  Финансираща програма

   

  Седма рамкова програма, FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY- FP7-SiS-2010-2.2.1.1  подпрограма КАПАЦИТЕТ, CSA-SA – Support actions
  Консорциум

   

  В проекта Шуменският унивреситет участва в консорциум с 25 образователни институции от 16 държави.

   

  Universitaet Bayreuth, Germany (координатор); Centre of Information technologies and Leaning Environments, Russia; Ministry Of Education And Religious Affairs, Greece; Bundesministerium Fuer Bildung, Austria; University Of Cambridge, United Kingdom; Universitat De Barcelona, Spain; Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva Aegreece; Futurelab Education, United Kingdom; Fondazione Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia Leonardo Da Vinc, Iitaly; Institute Of Accelerating Systems And Applications, Greece; European Organization For Nuclear Research, Switzerland; Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis, Greece; Eun Partnership Aisbl, Belgium; Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V., Germany; Dublin City University, Ireland; Helsingin Yliopisto, Finland; Institouto Ekpedeftikis Politikis, Greece; Aspete Higher School Of Pedagogic & Technological Education, Greece; Humboldt-Universitaet Zu Berlin, Germany; Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg, Germany; Casa Corpului Didactic Cluj, Romania; European Physical Society Association, France; State Autonomous Educational Institution Of Higher Professional Education Of Moscow Institute Of Open Education, Russia; Shodor Education Foundation Inc Corunited States; The University Of Sheffield, United Kingdom; Uc Limburg, Belgium; Padagogische Hochschule Ludwigsburg, Germany; National Foundation For Educational Research In England And Wales Lbg, United Kingdom; Moscow State Pedagogical University, Russia.

   

  Период на изпълнение

   

  01.01.2011-01.01.2014
  Цели на проекта  Основна цел на проекта е подобряване качеството на обучението по природни науки и математика чрез широкомащабно прилагане на образователни дейности, базирани на метода IBSE (Inquiry Based Science Education)  в 16 европейски страни в училищна среда, в научни и изследователски центрове и в центрове за обучение на учители. Реализиране на програмите за професионално развитие на учителите, които ще бъдат прилагани в рамките на проекта Pathway

  PATHWAY ASK Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT) е самостоятелен инструмент, основан на IMS Learning Design (http://www.imsglobal.org/learningdesign/).

  Програмата PATHWAY ASK-LDT се използва за проектиране на IBSE сценарии, изградени по предварително дефинирани общи IBSE сценарии, и за генериране на пакети в съответствие със спецификациите IMS Learning Design (http://www.imsglobal.org/learningdesign/).

   

  Основни дейности обучение по природни науки чрез проучване, проблемно-базирано обучение, ключови компетентности, обучение на учители
  Резултати Като краен резултат проектът «Pathway» предлага:

  – стандартизиран подход за обучение по природни науки чрез проучване, очертаващ инструктивни модели, които ще помогнат на учителите да организират ефективно своето преподаване;

  – серия от методи за мотивиране на учителите да прилагат в класните стаи дейности и техники, базирани на проучване;

  – достъп до уникален набор от образователни ресурси и преподавателски практики, които са доказали своята ефективност в обучението чрез проучване и които разширяват ограниченията на преподаването в класната стая;

  – създаване на ядро от експерти по метода IBSE (Inquiry Based Science Education), които ще споделят най-добрите практики;

  –  разпространяване на система от указания сред образователната общност за по-нататъшно изследване и проучване на предимствата на метода IBSE;

  – систематични проверки на предложените методи и дейности за идентифициране на влиянието им в контекста на ефективността и ефикасността.

  В платформата на проекта са качени над 300 образователни материала от българските участници. 10 от нашите разработки са публикувани в ръководството на най-добрите практики.

   

  Пътят към обучение чрез проучване. Ръководство за учители

   

   

  Финансиране

   

  За ШУ: 41439,83 лева

  Ръководител за ШУ Ръководител: проф. д-р Драгомир Марчев

  Контактно лице: гл. ас. д-р Борислав Борисов

  Изследователи Проф. д.ф.н. Диана Кюркчиева

  доц. д.п.н Наталия Павлова

  гл. ас. д-р Веселка Радева

  ас. Наталия Тончева Момчева

  доц. д-р Светлана Неделчева

  ас. Кр. Харизанов – редовен докторант в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Сайт на проекта http://pathway.ea.gr/
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5530