Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Училищата – бъдещи лаборатории – VS-SPS-BY-14-001559-3

      
  Наименование на проекта Училищата бъдещи лаборатории
  Наименование на проекта английски език Schools: Future Labs
  Идентификационен номер VS-SPS-BY-14-001559-3
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия
  Финансираща програма

   

  Erasmus+, КА 2, Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование

   

  Консорциум

   

  Goethe-Institut Athen, Greesе (координатор), Instituto Cervantes, Athens, Greece, Ministry of Education and Culture of Spain, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, Mazowieckie Samorzadowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), Poland,  Colegiul National „Ion Maiorescu“, Giurgiu, Romania, както и държавни и частни училища с изучаване на немски и испански езици.

   

  Период на изпълнение

   

  06.01.2014-29.12.2017
  Цели на проекта  Целта на проекта е разработване и прилагане на иновативна интегрирана образователна методология, съчетаваща изучаването на природо-математически дисциплини и чужд език (STEM/ CLIL) в средното училище.

   

   

  Основни дейности

  Дейностите по проекта включват разработване и пилотиране на методологията и нейното приложение и апробация, изготвяне на обучителен курс за учители, както и на система от методически материали и урочни планове под формата на отворени ресурси със свободен достъп.

   

   

  Резултати

   

  Със средствата на проекта са закупени мобилни лаборатории за ползване от училищата-участници. Анализът на резултатите показва повишен интерес и успеваемост на учениците по дисциплините от природо-математическия цикъл и по чужд език.

   

   

  Финансиране

   

  За ШУ: 56 382 лева

  Ръководител за ШУ доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова-Миланова
  Изследователи доц. д-р Нели Христова Митева

  гл. ас. д-р  Ирина Николова Иванова

  Сайт на проекта http://www.sflabs.eu/

   

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4664