Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.) за:

  професор по:

  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Комуникация и социология на туризма и на регионалното развитие) – един;

  главен асистент по:

  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един;
  • област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език – Морфология) – един.

  Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 12/07/2022