Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.37/17.05.2022 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.37/17.05.2022 г.) за:

  доцент по:

  • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоразнообразие, екологичен мониторинг и контрол) – един;
  • област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Българска етнология) – един.

  Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943

  Публикувано на 17/05/2022