Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Свободни места

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява следните свободни места за:

  1. Асистент по аналитична химия по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Обща химия” към Факултета по природни науки.
  2. Асистент по физика и астрономия по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Теоретична и приложна физика” към Факултета по природни науки.
  3. Асистент по химични технологии по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Органична химия и технология” към Факултета по природни науки.
  4.  Асистент по обща физика по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ в катедра „Обща физика” към Факултета по природни науки.

  Срок за подаване на документи: до 14.04.2011 г.

  Необходими документи:
  1. Заявление за кандидатстване (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).
  Документи се подават в Ректорска канцелария, кабинет 111, Корпус 1 на ШУ.

  За информация:

  Стефка Александрова
  • Телефон: 054/830 495, вътр. 101
  • Мобилен: 0899 901943
  Публикувано на 01/04/2011