Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на технологичното обучение и професионалното образование)

   Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 23/06/2022