Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси (обнародвани в ДВ, БР. 12/09.02.2024 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, БР. 12/09.02.2024 г.) за:

  главен асистент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Пиано, Теория и методика на обучението по музика) – един, със срок на подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

  главен асистент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Хорово пеене и дирижиране) – един, със срок на подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

   

  Документи се подават в ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 203, GSM: 0893 33 16 69

  Публикувано на 09/02/2024