Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси за кандидат-докторанти (обнародвани в ДВ, бр.15/14.02.2023 г.)

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2022/2023 г. (обнародвани в ДВ, бр.15/14.02.2023 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

   

  Докторантура Форма на обучение Брой
  Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки задочна 2
  Докторска програма „Социална педагогика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна

  1

  2

  Докторска програма „Предучилищна педагогика“  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки редовна

  задочна

  1

  1

  Докторска програма „Методика на обучението по музика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки  задочна 2
  Докторска програма „Германски езици (Съвременен английски  език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки задочна 1
  Докторска програма „Тюркски езици (Турски език – Съвременен турски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки редовна 1
  Докторска програма „Органична химия“ от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика редовна 1
  Докторска програма „Алгебра и теория на числата“ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика задочна 1
  Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“   от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки задочна 1
  Докторска програма „Инженерна логистика” от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки задочна 1

   

  Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. „Университетска” 115, корпус 1, каб.107.

  За информация: тел.:054/830 495, вътр. 203, 321

  Публикувано на 14/02/2023