Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преподавател д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (възрастова и педагогическа психология)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 27/08/2020