Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Мирослава Николаева Цветкова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически  науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …. (Методика на обучението по английски език)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 19/11/2020