Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Недко Петров Петров

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство  (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Влияние на глобалните институции за дългосрочно прогнозиране върху световните процеси на интеграция“ ще се проведе на 15.06.2021 г. от 13:00 ч. в електронна среда, чрез Google meet. Линк: meet.google.com/fbr-abvs-iro 

  Публикувано на 31/05/2021