Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ямен Ърфан Дубаз

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „История на България (Съвременна българска история)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „България и Турция (1944 – 1956 г.): политически отношения, противопоставяне, пропагандни образи“ ще се проведе на 24.06.2021г. от 14.00 ч. в 309 зала на Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 09/06/2021