Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Радостина Георгиева Благоева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Археология (Средновековна българска археология), професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема: „Следстоличният некропол на територията на Големия царски дворец във Велики Преслав (XI – XIV в.)“ ще се проведе 20 октомври 2021 г. от 14,00 ч. в 309 зала, Корпус 1 на ШУ

  Публикувано на 05/10/2021