Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – проф. д-р Пламен Киров Иванов

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „От теорията на комуникацията към социалната наука” ще се проведе на 01.09.2021 г. (сряда) от 13:00 ч., дистанционно, чрез платформата Google Meet на следния линк: meet.google.com/tgv-vcmy-ats

  Публикувано на 17/08/2021