Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Стефан Данаилов Добрев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Обща, висша и приложна геодезия“ от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки.

   Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема „Изследване на водоеми със съвременни геодезични методи“ ще се проведе на 14 май 2021 г. от 14:00 ч. в зала 423, Корпус 3 на ШУ „Епископ Константин Преславски“ или в електронна среда, чрез платформата на Google Meet в зависимост от епидемиологичната обстановка.

  Публикувано на 29/04/2021