Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ася Ангелова Асенова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Журналистика (Журналистика) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки.

  Кандидат:

  Рецензии: 

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема „Икономическа журналистика и нови медии“.  ще се проведе на 26 март 2021 г. от 13:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Линк за присъединяване: https://meet.google.com/uqd-rzgw-dxn

  Публикувано на 11/03/2021