Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Светлозар Панайотов Стоянов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Археология (Интердисциплинарни изследвания) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат:

  Рецензии:

   Становища

  Публичната защита на дисертационен труд на тема „Инженерно-геодезически дейности при проучването на средновековни обекти от Североизточна България“ ще се проведе на 17.02.2021 г. от 10,30 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ

  Публикувано на 02/02/2021