Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Семра Неждет Неждет

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по география“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема „Структурно-съдържателен анализ на тестовите задачи по география и икономика в първи гимназиален етап“ ще се проведе на 9 април 2021 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ „Епископ Константин Преславски“ или в електронна среда, чрез платформата на Google Meet в зависимост от епидемиологичната обстановка.

  Публикувано на 25/03/2021